Паисий Величковский - история святого имени

Дни памяти:
Пол святого:

Мужчина

Новомученик:

НетТропарь преподобному Паисию Величковскому

Стpа́нен быв на земли́, Небе́снаго Оте́чества дости́гл еси́
пpеподо́бне о́тче Паи́сие,
добpотолю́бия подви́жниче,
ве́pных научи́л еси́ ум к Бо́гу возводи́ти
и се́pдцем к Нему́ взыва́ти:
Го́споди Иису́се Хpисте́, Сы́не Бо́жий,

поми́луй мя, гpе́шнаго.

Кондак преподобному Паисию Величковскому

Избра́нный и́ноческаго жития́ ревни́телю,
я́ко пчела́ многотру́дная,
писа́ньми оте́ческими ду́ши на́ша снабди́л еси́,
коего́ждо наставля́я на путь спасе́ния, сего́ ра́ди зове́м ти:

ра́дуйся, Паи́сие прему́дре, ста́рчества духо́внаго в стране́ на́шей возроди́телю.

Даты памяти


Поиск по имени