NULL

Именины Прокопий

Имя Прокопий почитается в православии 11 раз в 2021 году. День Ангела - одна из этих дат. Чтобы определить День Ангела Прокопий вашего знакомого, надо найти день памяти святого, следующий за датой его рождения.
Полное имя:

Церковное имя:

Прокопий

Ближайшие именины Прокопий - 18 июня
Прокопий Варненский, Смирнский

Преподобномученик Прокопий Смирнский, Варненский, Афонский († 1810), родился около Варны, постригся и подвизался на Афоне в обители святого Дионисия; за исповедание Иисуса Христа скончался мученически в Смирне (ныне Измир) 25 июня 1810 года.

Читать далее
Даты именин Прокопий в 2021 году по православному календарю img title

Святые с именем Прокопий в 2021 году почитаются 11 раза. Одна из этих дат - День Ангела человека, носяцего имя Прокопий.

Ближайшие именины

Что подарить на именины?

Ниже вы можете найти православные подарки для на именины (День Ангела). Наша церковная лавка Святцы открыта для Вас!

Поиск по имени

Молитвы к Прокопий

Тропарь великомученика Прокопия

Мученик Твой, Господи, Прокопий
во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего:
имея бо крепость Твою,
мучителей низложи,
сокруши и демонов немощныя дерзости.
Того молитвами
спаси души наша.

Кондак великомученика Прокопия

Ревностию ко Христу Божественною распалаемь
и Креста крепостию ограждаемь,
врагов шатание и дерзость низложил еси, Прокопие,
и честную Церковь возвысил еси,
верою преуспевая и просвещая нас.

Тропарь священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому

Свети́льник всесве́тлый во гра́де Херсо́не яви́лся еси́, па́стырю до́брый, священному́чениче Проко́пие. Любо́вь и милосе́рдие в сердца́х ве́рных насажда́я, тве́рдо стоя́ти во испове́дании ве́ры Правосла́вныя призыва́л еси́. Те́мже со пресви́тером Иоа́нном за Христа́ пострада́л еси́, и ны́не ку́пно с ни́м на небеси́ престо́лу Бо́жию предстоя́, моли́ Ми́лостиваго Бо́га оте́чество на́ше в Правосла́вии и благоче́стии утверди́ти, ми́р Це́ркви дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому

Во святи́телех благоче́стно пожи́в, и муче́ния пу́ть проше́д, безбо́жия си́лу побежда́я, побо́рник бы́в Херсо́нстей па́стве, богому́дре. Те́мже тя́ почита́юще, та́ко вопие́м ти́: от бе́д изба́ви на́с при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче священному́чениче Проко́пие.

Молитва священномученику Прокопию, архиепископу Херсонскому

О, пресла́вный священному́чениче Проко́пие, страстоте́рпче непреодоле́нный, Архиере́ю Бо́жий и о Це́ркви Херсо́нстей хода́таю! При́зри на моле́ние на́с, почита́ющих святу́ю па́мять твою́ и испроси́ на́м у Христа́ Бо́га проще́ния грехо́в на́ших, да не до конца́ прогне́вается на на́с Госпо́дь: согреши́хом бо и недосто́йнии яви́хомся милосе́рдия Бо́жия. Моли́ о на́с Го́спода, да ниспо́слет ми́р на гра́ды и ве́си на́ша, да изба́вит на́с от наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и вся́ких раздо́ров, и нестрое́ний. Утверди́, священному́чениче всеблаже́нне, ве́ру и благоче́стие во все́х на́с, и да изба́вит на́с Госпо́дь от ересе́й, раско́лов и вся́каго суеве́рия. О, ми́лостивый на́ш предста́телю! Моли́ся за ны́ ко Го́споду, да сохрани́т на́с от гла́да и вся́ких боле́зней, и да пода́ст вся́ на потре́бу челове́ком поле́зная. Наипа́че же да сподо́бимся моли́твами твои́ми Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же че́сть и поклоне́ние подоба́ет со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь блаженному Прокопию, Вятскому чудотворцу

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́ся,
и ми́ра сего́ красо́ты отню́д возненави́де,
и плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждою
и на земли́ лега́нием,
от зимы́ студе́нию и мра́зом,
и от зно́я со́лнечнаго и дождя́
и про́чия тяготы́ никогда́ же уклони́ся под кров,
и на те́ле свое́м не име́я одея́ния,
Бо́жиею по́мощию покрыва́ем,
и ду́шу очи́стил еси́ доброде́тельми свои́ми, я́ко зла́то в горни́ле,
Проко́пие прему́дре,
с ве́рою творя́щим па́мять твою́ че́стно
и усе́рдно притека́ющим к моще́м твои́м,
прославля́юще твое́ свято́е успе́ние,
Христу́ Бо́гу моли́ся, благою́роде,
да изба́вит ны Госпо́дь от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни
и мир ми́рови да́рует

и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь блаженному Прокопию, Вятскому чудотворцу

Ве́лию любо́вь ко Го́споду в себе́ име́я,
все претру́дное житие́ твое́
во гра́де Хлы́нове, юро́дствуя, прове́л еси́, блаже́нне Проко́пие,
зной и мраз, глад и жа́жду благоду́шно терпя́,
бие́ние и поноше́ние от люди́й безбо́жных
ра́достно принима́л еси́, подви́жниче добропобе́дный,
любо́вию же и добро́м ве́лиим за зло воздава́я,
мно́зем предрека́л еси́ их ожида́ющее
и от неду́гов исцеля́л еси́, беззло́бне,
тем же, наслажда́яся ны́не в со́нме святы́х,

моли́ Го́спода поми́ловати град и лю́ди, тя почита́ющия.

Ин тропарь блаженному Прокопию, Вятскому чудотворцу

А́нгельски живя́ на земли́ богоуго́дно,
мно́гия ско́рби и труды́ терпели́во неся́,
доброде́тельми и дарова́ниями от Бо́га украси́вся,
предвеща́я гряду́щая и исцеля́я боле́зни,
безмо́лвно, непреста́нно моля́ся,
юро́дствуя, скрыв дарова́ния своя́,
ны́не наслажда́лся в селе́ниих святы́х,
святы́й блаже́нне Проко́пие,

моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак блаженному Прокопию, Вятскому чудотворцу

Возбра́нному и ди́вному в пра́ведницех му́жу,
во́лею во юро́дство претвори́вшуся,
ми́ра сего́ красо́ты возненави́дел еси́,
плотска́я мудрова́ния увяди́л еси́ посто́м и жа́ждею,
студе́нию мра́за, сне́га, и зно́я, и дождя́,
и от про́чия возду́шныя тяготы́ никогда́ же уклони́ся
и очи́стил еси́ себе́, я́ко зла́то в горни́ле, Проко́пие блаже́нне,

всей Вя́тской земли́ похвала́ и утвержде́ние.

Ин кондак блаженному Прокопию, Вятскому чудотворцу

Мно́гою любо́вию к Бо́гу пламене́я,
любви́ и смире́нию люде́й безмо́лвно учи́л еси́,
дея́нием бу́дущая явля́я,
неду́ги и боле́зни цели́л еси́.
На путь спасе́ния нас наста́ви,
от язв грехо́вных исцели́,
Проко́пие блаже́нне,

о всех нас Христа́ Бо́га моли́.

Молитва блаженному Прокопию, Вятскому чудотворцу

О, подви́жниче многотру́дный и кро́ткий, моли́твенниче усе́рдный и любвеоби́льный целе́бниче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Гра́да Хлы́нова украше́ние, Вя́тския земли́ Небе́сный моли́твенниче! Ки́я похвалы́ принесе́м тебе́, свя́тче Бо́жий? Ка́ко воспое́м тя? То́кмо, моля́щеся тебе́, воспомина́ем ди́вныя по́двиги твоя́. Ты из де́тства Богоуго́дно пожи́л еси́, послуша́ние роди́телем и трудолю́бие явля́я. В во́зраст прише́д и услы́шав словеса́ Спаси́теля: «А́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́ и во́змет крест свой и по Мне гряде́т» и: «Кто лю́бит ина́го па́че Мене́, не досто́ин есть Мене́», — ты, блаже́нне, послу́шен быв Христо́ву сло́ву, де́лом и жи́знию отвещава́я на за́поведи Его́, и ра́ди любви́ к Нему́ всего́ отре́клся, возлюби́л еси́ чистоту́ и целому́дрие, молча́нием уста́ загради́в, да непреста́нно умо́м с Бо́гом бесе́ду твори́ши и мо́лишися Ему́, и по сло́ву апо́стола Па́вла: «Мы бу́и Христа́ ра́ди, вы же му́дри о Христе́», — по́двиг осо́бый и многотру́дный восприня́л еси́, на ся явля́я себе́, я́ко безу́мна и юро́дива пред людьми́, ра́зум же соверше́н име́я, почита́я всех лу́чшими себе́ и в сем по́двизе до сме́рти пребы́л еси́. Ты, ра́нее всех к Боже́ственным слу́жбам приходя́, после́дним исходи́л еси́ из хра́ма; обходя́ хра́мы гра́да, на па́пертех моли́лся еси́ днем и но́щию. Гла́дом и жа́ждою томя́ся, зной и мраз зи́мний терпя́, ма́ло прикрыва́я наготу́ свою́, босы́ми нога́ми по сне́гу ходи́л еси́, посмея́ние и бие́ние от люде́й неразу́мных терпя́, за оби́дчики моля́ся, с кля́твою преща́я духовнику́ своему́, да не откры́ет бесе́ду и по́двиг лю́дем. За таковы́я по́двиги Госпо́дь Бог просла́ви тя да́ром исцеле́ния боле́зней и неду́гов и предве́дения гряду́щаго: мно́гим бо предрека́л еси́ о́бразами гото́витися покая́нием к сме́рти, други́я же ра́достно воздвига́л еси́ от одра́ боле́зни, темни́чное заключе́ние или́ от него́ избавле́ние и о́бщия бе́дствия предвеща́я, призыва́л еси́ к покая́нию. Пред кончи́ною твое́ю, ю́же откры́ тебе́ Бог, те́ло твое́ сне́гом отира́я, омы́л еси́ и, мно́го моли́вся, почи́ от трудо́в пра́ведных, душе́ю же в Небе́сныя оби́тели от Бо́га прия́тый, отту́ду явля́лся еси́ с преподо́бным Три́фоном, да́руя исцеле́ния. Мо́лим тя, святы́й Проко́пие, я́ко име́я дерзнове́ние у Го́спода, испроси́ нам жизнь ми́рную, от собла́знов и ко́зней диа́вольских изба́ви, храм сей, град наш и всю страну́ на́шу сохрани́ в ми́ре, от враго́в защити́, земле́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, вод освяще́ние, изоби́лие плодо́в и вся потре́бная для жи́зни сей да́руй лю́дем чту́щим тя и моля́щимся тебе́; нам и всем правосла́вным христиа́ном испроси́ у Спаси́теля Христа́ Бо́га в христиа́нских доброде́телех пребыва́ти, ве́ру и любо́вь к Бо́гу всегда́ име́ти, с наде́ждою стреми́тися к жи́зни ве́чней; смире́ния и терпе́ния, кро́тости и воздержа́ния испо́лнитися; моли́тве неразсе́янней и непреста́нней научи́тися, христиа́нския кончи́ны жи́зни на́шея, безболе́зненны, ми́рны, с покая́нием и приобще́нием Христо́вых Та́ин сподо́битися, та́кожде и до́браго отве́та на Стра́шнем суди́лище Христо́вем, да твои́ми моли́твами огражда́еми и сопу́тствуеми, дости́гнем вожделе́нныя жи́зни ве́чныя в Ца́рствии Бо́жием, да та́мо вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Прокопию Декаполиту

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси,
и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,
и был еси светильник вселенней,
сияя чудесы, Прокопие отче наш.
Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь священномученика Прокопия Попова

Мученик Твой Господи, Прокопий во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего; имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша.

Кондак священномученика Прокопия Попова

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче Прокопие, и прелесть погасил еси всю,нам же подаеши свет, моляся непрестанно о всех нас.

Тропарь праведного Прокопия Устьянского

Божественною благодатию просветився,
и по смерти даруеши исцеления
притекающим к тебе, премудре Прокопие,
темже и мы ныне чтим честных мощей твоих явление,
веселящее вкупе души и телеса.
Тем вси вопием:
слава Давшему ти крепость,
слава Венчавшему тя,
слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак праведного Прокопия Устьянского

Верою и любовию
твое честное явление празднующих, блаженне,
сохрани и соблюди от веяния злобы и соблазна змиина,
имаши бо дерзновение ко Владыце всех, Христу Богу.
Егоже моли спасти православныя люди,
молящия тя, да вси вопием ти:
радуйся, отче Прокопие,
всея Российския земли удобрение.

Ин тропарь праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

В терпении твоем от Бога мзду дарований пророчества
приял еси, блаженне,
молитвами, бдением и пощением
тело свое изнурив,
душу же возвысив на Небесная,
Царя всех Христа Бога славы зрети сподобися
и неувядаемым венцем увязеся.
Емуже с лики святых предстоя,
за люди своя моление предлагая,
тепле пролия слез источник,
избавил еси град Великий Устюг и люди своя
от труса страшнаго, и огня, и напрасныя смерти.
Темже и мы, к честней раце твоей припадающе, вопием ти:
о Прокопие чудоносне,
ходатай нам буди ко Господу
во дни нашедших печалей, рабом твоим,
и молися, да спасет души наша.

Ин тропарь праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

От земли Воззвавый тя к вечным обителем
соблюдает и по смерти неврежденно тело твое, святе,
ты бо, в целомудрии и чистоте житие пожив, блаженне,
не осквернил еси плоти тлением смертным.
Темже тя любовию чтим, Прокопие.

Ин тропарь праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

В терпении твоем, святче Божий,
от Господа мзду восприял еси
и пожал еси ниву пищи райския,
безсонным бдением и юродством тело твое изнурил еси
и мудростию душу твою спасл еси,
живота земнаго небрегл еси,
но Небеснаго Царствия зрети возжелел еси,
и Небеснаго Царя видети сподобился еси,
и Тому поклонился еси.
Мы же, недостойные раби твои, ко гробу твоему умильно припадающе
и сокрушенным сердцем взирающе на образ иконы твоей, сице вопием:
о Прокопие чудный,
ходатай буди и молитвенник ко Господу о рабех твоих
и заступник граду нашему
во дни нашедших печалей
и молися ко Господу о спасении душ наших.

Тропарь праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

Просветився Божественною благодатию, Богомудре,
и весь разум и сердце от суетнаго мира сего к Зиждителю неуклонно возложив
целомудрием и многим терпением,
во временней жизни течение добре скончал еси
и веру соблюл еси непорочну.
Темже и по смерти явися светлость жития твоего:
источаеши бо чудесем источник неисчерпаемый
верою притекающим ко святому твоему гробу,
Прокопие всеблаженне,
моли Христа Бога,
да спасет души наша.

Ин кондак праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

Верою память твою, блаженне, совершающих
и любовию празднующих святое торжество твое
соблюдай от всякия злобы и соблазна змиина,
имаши бо дерзновение ко всех Владыце,
Егоже моли избавится от бед рабом твоим, Богомудре Прокопие.

Кондак праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца

Христа ради юродством
воздушная мытарства на руках ангельских неприкосновенно прешед,
царскаго достигл еси престола
и от Царя всех Христа Бога дар прием благодать исцелений,
многими бо чудесы твоими и знамением страшным
удивил еси град твой Великий Устюг:
людем твоим милость испросив,
миро от честнаго образа Пресвятыя Богородицы молитвою извел еси
и недужным подал еси цельбы.
Тем же молим тя, чудоносче Прокопие:
моли Христа Бога непрестанно подати грехов наших прощение.

Молитва блаженному Прокопию Устюжскому

О великий угодниче Божий и чудотворче, святый блаженный Прокопие! Тебе молимся и тебе просим: молися о нас ко Всемилости­вому Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, да пробавит милость Свою к нам, недостойным, и дарует нам вся, яже к животу и благочес­тию потребная: веры убо и любве преспеяние, благочестия умножение, мира утверждение, земли плодоносие, воздухов благорастворение и во всем благое поспешение. Град твой Устюг и вся грады и веси Российския предстательством твоим соблюди невредимы от всякаго зла. Всем православным христианом, тя молитвенно призывающим, коемуждо по нуждам их, потребная даруй: болящим — исцеление, скорбящим — утешение, бедствующим — поможение, унывающим — ободрение, нищим — снабдение, сирым — призрение, всем же нам дух покаяния и страха Божия испроси, да благочестно скончавше временное сие житие, сподобимся благую христианскую кончину и Царствие Небесное со избранными Божиими наследовати. Ей, праведниче Божий! Не посрами упования нашего, еже на тя смиренно возлагаем, но буди нам помощник и заступник в жизни, в смерти и по смерти нашей, да, твоим предстательством спасение улучивше, купно с тобою прославим Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое крепкое заступление о нас во веки веков. Аминь.