NULL

Именины Всеволод

Имя Всеволод почитается в православии 3 раз в 2021 году. День Ангела - одна из этих дат. Чтобы определить День Ангела Всеволод вашего знакомого, надо найти день памяти святого, следующий за датой его рождения.
Полное имя:

Церковное имя:

Всеволод

Ближайшие именины Всеволод - 13 ноября
Всеволод Смирнов

Священномученик Всеволод родился 25 марта 1874 года в селе Троицком Звенигородского уезда Московской губернии в семье священника Василия Смирнова. В 1897 году Всеволод Васильевич окончил Московскую Духовную семинарию и был назначен учителем в школу в село Бумерово Звениг

Читать далее

Что подарить на именины?

Ниже вы можете найти православные подарки для на именины (День Ангела). Наша церковная лавка Святцы открыта для Вас!

Поиск по имени

Молитвы к Всеволод

Тропарь благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дpе кня́же Гавpии́ле,
Боже́ственный сосу́д, избpа́н Бо́гови,
благоче́стием воспита́н, ве́pу непоpо́чну соблю́д
и мно́ги святы́я це́pкви устpо́ив,
изгна́ние пpетеpпе́л еси́ от свои́х,
я́коже и целому́дpии пpаpоди́тели твои́, от бpа́та убие́ние.
С ни́миже пpедстоя́ Святе́й Тpо́ице,
моли́ся деpжа́ве Росси́йстей сохpане́нной бы́ти

и всем нам спасти́ся.

Ин тропарь благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Наста́ днесь всечестны́й но́вый пра́здник,
обре́тение честны́х моще́й
блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,
веселя́щи изря́дно всех благочести́вых мно́жества,
те́мже вси ве́рнии,
соше́дшеся во святы́й храм Живонача́льныя Тро́ицы, возопие́м:
блаже́нне кня́же Гаврии́ле,
име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,

моли́ спасти́ся пра́зднующим любо́вию па́мять твою́.

Кондак благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,
плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́, присноцвету́щ доброде́тельми, и я́коже Дави́д незло́бием:
того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,
всегда́ зря Святу́ю Трои́цу.
Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти́:

ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Ин кондак благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Возвесели́ся Христо́ва це́рковь,
имущи в себе́ исто́чника чудесе́м оби́льна.
Днесь, любо́вию соше́дшеся в тя, лю́дие твои́,
во обре́тение честны́х моще́й блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,
воспое́м песнь еди́ному Бо́гу в Тро́ице, ра́дующеся,
сподо́бльшаго нас ви́дети пречестно́е сокро́вище, мо́щи его́,
от мног лет сокрове́нны, напосле́док же нам явле́ны.
Я́ко да моли́твами его́ к Бо́гу от всех находя́щих зол изба́вимся
и ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца
благода́рная воспое́м, глаго́люще:

ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Величание благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Велича́ем тя,
благове́рный кня́же Гаврии́ле ,
и чтим святу́ю па́мять твою́,
ты бо мо́лиши за нас

Христа́ Бо́га на́шего.

Ино величание благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Ублажа́ем тя,
благове́рный кня́же Гаврии́ле,
и чтим обре́тение честны́х моще́й твои́х,
и ны́не мо́лиши за нас

Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

О, святы́й кня́же Все́володе-Гаврии́ле! К тебе́ у́бо прибега́ем мы, гре́шнии раби́ Бо́жии (имена), и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно, по дело́м на́шим, на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ молит́вами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу и во всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.